Pedicure Nederland, waar u alle pedicures vindt

Over ProVoet

ProVoet Landelijke Organisatie voor de pedicure


ProVoet is een brancheorganisatie die de beroepsbelangen van haar leden behartigt. Daarnaast zetten wij ons in om de kwaliteit van de voetverzorging in het algemeen en het beroep van pedicure in het bijzonder te bevorderen.

Belangenbehartiging


Belangenbehartiging betekent voor ProVoet; het vertegenwoordigen van leden op allerlei gebieden. ProVoet is actief en kritisch bezig met de ontwikkelingen die te maken hebben met de professionalisering van de pedicure. ProVoet is aangesloten bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) als representatieve brancheorganisatie van de pedicure. Zij heeft daarom zitting in de Commissie Voetverzorging (CV) en in diverse andere commissies van het HBA. Zo kunnen de leden via ProVoet hun stem laten horen en hebben inspraak over het beleid op landelijk niveau en de invulling daarvan.

Bron http://www.provoet.nl